Home > Artykuły, Dostawcy Usenetu > Czy Pobieraczek.pl jest za darmo?

Czy Pobieraczek.pl jest za darmo?

Usługi dostępu do Usenetu oferowane przez serwis Pobieraczek.pl są płatne po okresie testowym. Warto zapoznać się z regulaminem na stronie Pobieraczka. Mamy możliwość skorzystania z okresu testowego TRIAL, który trwa 10 dni. Jeśli przed upływem tego okresu nie zrezygnujemy z usługi to automatycznie musimy zapłacić z gory za 12 miesiecy korzystania z usługi Pobieraczek5 , która jest domyślnie ustawiana przy rejestracji chyba, że użytkownik wybrał inną usługę np. Pobieraczek10 lub Pobieraczek20 .

Poniżej znajdziecie cytowane odpowiednie zapisy Regulaminu świadczenia usług „Usenet” z dnia 17.03.2009 serwisu Pobieraczek.pl:

Par.3pkt.2

Korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek5.

Par.4pkt.6

Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Usenet w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazane w zd. 1 odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres bok@pobieraczek.pl

Załącznik nr 2 „Cennik”

Spółka umożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi Usenet w następujących pakietach cenowych:
1. Pobieraczek5 – Limit 5 GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 7,90 PLN (słownie siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
2. Pobieraczek10 – Limit 10GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 9,90 PLN (słownie dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
3. Pobieraczek20 – Limit 20GB. transferu miesięcznie, okres trwania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy – 19,90 PLN (słownie dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu.

Serwis jest wart uwagi jednak korzystać z niego trzeba z głową. W każdym razie jeśli jasno nie zrezygnujemy z usługi w okresie testowym wtedy czeka nas dłuższa przygoda z serwisem. Podobnie zresztą postępują niektóre firmy oferujące TV satelitarną. Jeśli w odpowiednim czasie nie zrezygnujemy z wszystkich bądź części dodatkowych darmowych opcji programowych w okresie promocji wtedy nasze rachunki będą wygladały zupełnie inaczej i na pewni nie będziemy z tego zadowoleni.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter

Artykuły, Dostawcy Usenetu , , ,

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków

Usenet – pytania

Usenet (grupy dyskusyjne) to zaawansowane i znane rozwiązanie. Wielu naszych czytelników to osoby młode i Usenet jest dla nich rzeczą...

Close