Home > Artykuły > Usenet 30 lat temu

Usenet 30 lat temu

usenet-30-lat-temuZadajcie sobie pytanie gdzie byliście w 1982 roku. Teraz zobaczcie jak wyglądał Usenet i poruszanie się po nim w 1982 roku. Można tego zasmakować na olduse.net . Serwis jest uaktualniany co 5 minut dzięki zasobom Departamentu Zoologii Uniwersytetu w Toronto.  Kiedyś aktualizacja odbywała się tylko w nocy. Tak wyglądał interfejs użytkownika Usenetu i tak wyglądało poruszanie się po grupach dyskusyjnych.

Możemy się podłączyć również czytnikiem nntp:  nntp.olduse.net . Dzięki projektowi  możemy cofnąć się w czasie i patrząc wstecz zobaczyć jaką długą drogę pokonał Usenet, jaki postęp dokonał się w elektronice i informatyce.

Projekt wystartował w zeszłym roku. Oto jak wyglądał Usenet w tamtych czasach oczami użytkownika:

A few people scattered across the US are waking up, going in to work, sitting down at their terminal with a coffee, and reading Usenet. Usenet is only getting a trickle of posts each day — it’s still in that period where it’s easy to read every message posted to it.

Kilka osób rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych budzi się, idzie w pracy, siadając przy terminalu z filiżanką kawy i czyta Usenet. Usenet rozrasta się o niewielką ilość postów w każdy dzień – to jeszcze ten okres, kiedy łatwo jest odczytać każdą wysłaną wiadomość.

Czy teraz jest to możliwe? Niestety nie. Nowych informacji jest tak wiele, że nie starcza czasu aby je wszystkie przyswoić. Jako ciekawostkę podam, że dzięki temu projektowi można również wysyłać posty.  Więcej także na http://kitenet.net/~joey/blog/entry/announcing_olduse.net/

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter

Artykuły , ,

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków

Dlaczego Newzbin2 wybrał hiszpańską domenę?

Jakiś czas temu pojawiło się pytanie dlaczego Newzbin 2 przeniósł się na domenę hiszpańską Newzbin2.es . Skąd taki pomysł i...

Close